مشخصات نشــریه

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مدیریت دولتی

صاحب امتیاز

: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-5877

شاپا الکترونیک

: 2423-5342

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: طاهر روشندل اربطانی

سردبیر

: آرین قلی پور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88006355- 61117637 (021)

نمابر

: 88006355 (021)

تارگاه

: jipa.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jipa@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان جلال آل آحمد، ضلع جنوبی پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر، طبقه همکف، کد پستی: 1411713114

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

194,587

دانلود یکساله

128,228