مشخصات نشــریه

پژوهش های انقلاب اسلامی

پژوهش های انقلاب اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های انقلاب اسلامی

صاحب امتیاز

: انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-2573

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ابراهیم کلانتری

سردبیر

: دکتر محمدرضا مجیدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32905130 (025)

نمابر

: 32916311 (025)

تارگاه

: www.aeeei.ir

پست الکترونیک

: anjomane.iran@yahoo.com

نشانی

: ایران، قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه 4، دانشگاه معارف اسلامی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

86,725

دانلود یکساله

55,939