مشخصات نشــریه

اندیشه نوین دینی

اندیشه نوین دینی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اندیشه نوین دینی

صاحب امتیاز

: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-9481

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ابراهیم کلانتری

سردبیر

: احمد بهشتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32110366 (025)

نمابر

: 32110366 (025)

تارگاه

: andishe.maaref.ac.ir

پست الکترونیک

: andishe@maaref.ac.ir

نشانی

: قم، بلوار محمد امین، خیابان جمهوری اسلامی، بین کوچه 4 و 6، دانشگاه معارف اسلامی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

167,012

دانلود یکساله

86,775