مشخصات نشــریه

مجله آبیاری و زهکشی ایران

مجله آبیاری و زهکشی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله آبیاری و زهکشی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن آبیاری و زهکشی ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-7942

شاپا الکترونیک

: 2676-6884

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهندس عباس کشاورز

سردبیر

: دکتر امین علیزاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88934105-8 (داخلی 1171) (021)

نمابر

: 88914163 (021)

تارگاه

: www.ijid.org

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان عضدی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه 2 اتاق 210

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

153,067

دانلود یکساله

85,080