مشخصات نشــریه

مدیریت دانش سازمانی

مدیریت دانش سازمانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

مدیریت دانش سازمانی

صاحب امتیاز

: دانشگاه جامع امام حسین(ع)

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: سایر

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2645-4262

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حسین صابری

سردبیر

: روح الله تولایی

مدیر اجرایی

: روح الله تولایی

تلفن

: 74189195 (021)

نمابر

: 74189195 (021)

تارگاه

: jkm.ihu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بزرگراه بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ساختمان معاونت پژوهشی، طبقه دوم، دفتر نشریات دانشگاه جامع امام حسین(ع)

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

4,719

دانلود یکساله

10,203