مشخصات نشــریه

بازیابی دانش و نظام های معنایی

بازیابی دانش و نظام های معنایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

بازیابی دانش و نظام های معنایی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: سایر

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-387X

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: انگلیسی

زبان دوم

: فارسی

مدیر مسئول

: عصمت مومنی

سردبیر

: فهیمه باب الحوائجی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 09369142216

نمابر

: 48393199 (021)

تارگاه

: jks.atu.ac.ir

پست الکترونیک

: fdanesh@atu.ac.ir

نشانی

: تهران، انتهای غربی اتوبان شهیدهمت، دهکده ‏المپیک، میدان دهکده، دانشگاه علامه ‏طباطبائی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، کدپستی: 1489684511

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

47

دانلود یکساله

67