مشخصات نشــریه

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

گیاهان دارویی

صاحب امتیاز

: جهاد دانشگاهی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2717-204x

شاپا الکترونیک

: 2717-2058

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رضا غفارزادگان

سردبیر

: دکتر فرحناز خلیقی سیگارودی

مدیر داخلی

: دکتر محمدرضا لبافی

تلفن

: 66561470 (021)

نمابر

: 66561491 (021)

تارگاه

: www.jmp.ir

پست الکترونیک

: info@jmp.ir

نشانی

: تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان فرصت غربی، پلاک 43، طبقه دوم، واحد 6

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

7,556,933

دانلود یکساله

4,201,219