مشخصات نشــریه

آسیب شناسی ایران

آسیب شناسی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آسیب شناسی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن علمی آسیب شناسی ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-5303

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: پروفسور محمدرضا جلالی ندوشن

سردبیر

: پروفسور محمدرضا جلالی ندوشن

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88951899 (021)

نمابر

: 88970015 (021), 66912646 (021)

تارگاه

: www.ijp.iranpath.org

پست الکترونیک

: INFO@IRANPATH.ORG

نشانی

: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان شباهنگ (شهید طوسی)، پلاک 77

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

9,308,850

دانلود یکساله

6,061,310