مشخصات نشــریه

اخلاق در علوم و فناوری

اخلاق در علوم و فناوری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اخلاق در علوم و فناوری

صاحب امتیاز

: انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-7634

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مصطفی معین

سردبیر

: دکتر داریوش فرهود

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66580217 (021)

نمابر

: 66576738 (021)

تارگاه

: ethicsjournal.ir

پست الکترونیک

: info@ethicsjournal.ir

نشانی

: میدان توحید، نصرت غربی، شماره 56، واحد 2، فتر فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

656,309

دانلود یکساله

447,447