مشخصات نشــریه

پژوهشنامه قرآن و حدیث

پژوهشنامه قرآن و حدیث

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه قرآن و حدیث

صاحب امتیاز

: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-0417

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر جعفر نکونام

سردبیر

: دکتر عباس همامی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44472310 (021)

نمابر

: 44472310 (021)

تارگاه

: pnmag.ir

پست الکترونیک

: pn@saqh.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به میدان پونک، مجتمع قائم، واحد 10

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

152,149

دانلود یکساله

51,738