مشخصات نشــریه

مقالات و بررسیها

مقالات و بررسیها

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

مقالات و بررسیها

صاحب امتیاز

: دانشکده الهیات و معارف اسلامی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1010-4968

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدمحمدرضا امام

سردبیر

: دکتر قربان علمی

مدیر اجرایی

: دکتر قربان علمی

تلفن

: 88742829 (021)

نمابر

: 88742829 (021)

تارگاه

: jmb.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان شهید مفتح، خیابان استاد مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

279,550

دانلود یکساله

120,624