مشخصات نشــریه

اعتیاد پژوهی

اعتیاد پژوهی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اعتیاد پژوهی

صاحب امتیاز

: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

:  2008-4307

شاپا الکترونیک

: 2423-6535

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمود مینویی

سردبیر

: دکتر حسن احدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44411761 (021)

نمابر

: 47361730 (021)

تارگاه

: etiadpajohi.ir

پست الکترونیک

: info@etiadpajohi.ir

نشانی

: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، پلاک 20

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

183,607

دانلود یکساله

146,269