مشخصات نشــریه

روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی)

روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-3183

شاپا الکترونیک

: 2538-3191

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود گلزاری

سردبیر

: دکتر علی دلاور

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: jep.atu.ac.ir

پست الکترونیک

: fpsychology@atu.ac.ir

نشانی

: تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

151,720

دانلود یکساله

106,865