مشخصات نشــریه

گلجام

گلجام

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

گلجام

صاحب امتیاز

: انجمن علمی فرش ایران

گروه تخصصی

: هنر و معماری

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-2738

شاپا الکترونیک

: 2588-7351

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد تقی آشوری

سردبیر

: دکتر حبیب الله آیت اللهی

مدیر اجرایی

: دکتر حبیب الله آیت اللهی

تلفن

: 81032229 (021)

نمابر

: 81032229 (021)

تارگاه

: www.goljaam.icsa.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان کریم خان، خیابان شهید دکتر عضدی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 218

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

196,906

دانلود یکساله

137,229