مشخصات نشــریه

روان شناسی و دین

روان شناسی و دین

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

روان شناسی و دین

صاحب امتیاز

: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-1782

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حجت الاسلام و المسلمین محمدناصر سقای بیریا

سردبیر

: حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا احمدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32113480 (025)

نمابر

: 32934483 (025)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: p.syrm@qabas.net

نشانی

: ایران، قم، بلوار امین، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، طبقه 4

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

67,703

دانلود یکساله

136,149