مشخصات نشــریه

برگ فرهنگ

برگ فرهنگ

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

برگ فرهنگ

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 0

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدمجید مطهری نژاد

سردبیر

: دکتر جمال کامیاب

مدیر اجرایی

: دکتر جمال کامیاب

تلفن

: 66491625 (021)

نمابر

: 66491625 (021)

تارگاه

: bargefarhangsj.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، نبش ادوارد براون، ساختمان شماره 20، طبقه 4، اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

25,834

دانلود یکساله

17,279