مشخصات نشــریه

علوم سیاسی

علوم سیاسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم سیاسی

صاحب امتیاز

: دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-0557

شاپا الکترونیک

: 2645-5773

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حجت الاسلام و المسلمین شمس الله مریجی

سردبیر

: حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2136635 (025)

نمابر

: 2136635 (025)

تارگاه

: psq.bou.ac.ir

پست الکترونیک

: faslnameh@yahoo.com

نشانی

: ایران، قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، دفتر فصل نامه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

74,996

دانلود یکساله

51,907