مشخصات نشــریه

پایداری، توسعه و محیط زیست

پایداری، توسعه و محیط زیست

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پایداری، توسعه و محیط زیست

صاحب امتیاز

: انجمن علمی محیط زیست ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2423-3846

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: انگلیسی

زبان دوم

: فارسی

مدیر مسئول

: مجید عباس پورطهرانی فرد

سردبیر

: امیرحسام حسنی

مدیر اجرایی

: امیرحسام حسنی

تلفن

: 44867170 (021)

نمابر

: 44867170 (021)

تارگاه

: jsde.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پس از پارکینگ طبقاتی، بلوک 2 آموزشی، کدپستی 1477893855

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

942

دانلود یکساله

1,438

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID