مشخصات نشــریه

مدیریت شهری

مدیریت شهری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مدیریت شهری

صاحب امتیاز

: سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور

گروه تخصصی

: هنر و معماری

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1607-2227

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهندس هوشنگ خندان دل

سردبیر

: دکتر محمدرضا بمانیان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 63902083 (021)

نمابر

: 88977912 (021)

تارگاه

: imo.org.ir

پست الکترونیک

: jmodiriyatshahri@gmail.com

نشانی

: تهران، میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان نادری، پلاک 17، دفتر فصلنامه مدیریت شهری، کدپستی: 1416633661

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

1,210,980

دانلود یکساله

847,087