مشخصات نشــریه

علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم و فنون نظامی

صاحب امتیاز

: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جهموری اسلامی ایران (آجا)

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008191x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسین ولی وند زمانی

سردبیر

: دکتر فرهاد جاویدراد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 021-66414191

نمابر

: 021-66414191

تارگاه

: www.qjmst.ir

پست الکترونیک

: info@qjmst.ir

نشانی

: تهران، میدان پاستور، خیابان کارگر جنوبی، خیابان دانشگاه جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

6,731

دانلود یکساله

12,167