مشخصات نشــریه

آموزش در علوم انسانی

آموزش در علوم انسانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آموزش در علوم انسانی

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ایرج فیضی

سردبیر

: حسین کلانتری خلیل آباد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66951593

نمابر

: 66492129

تارگاه

:

پست الکترونیک

: j.education@ihss.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، شماره 47، اداره نشریات علمی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

6,189

دانلود یکساله

1,607