مشخصات نشــریه

امواج دانش

امواج دانش

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

امواج دانش

صاحب امتیاز

: سازمان بنادر و دریانوردی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 0

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی

سردبیر

:

مدیر اجرایی

:

تلفن

: 84932738 (021)

نمابر

: 84932738 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، ونک، بلوار حقانی، خیابان شهیدی، پلاک 1

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

15,823

دانلود یکساله

6,790