مشخصات نشــریه

بهبود (بررسی های هدفمند بندری و دریایی)

بهبود (بررسی های هدفمند بندری و دریایی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

بهبود (بررسی های هدفمند بندری و دریایی)

صاحب امتیاز

: سازمان بنادر و دریانوردی

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

:

مدیر داخلی

:

تلفن

: 021 - 84932125

نمابر

: 021 - 84932137

تارگاه

: pmo.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، ونک، بلوار حقانی، خیابان شهیدی، پلاک 1

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

5,405

دانلود یکساله

2,072