مشخصات نشــریه

پژوهش های حقوقی میان رشته ای

پژوهش های حقوقی میان رشته ای

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های حقوقی میان رشته ای

صاحب امتیاز

: دکتر سیدرضا احسان پور

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

:

شاپا الکترونیک

: 2717-1795

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدرضا احسان پور

سردبیر

: محمدجواد جاوید

مدیر داخلی

:

تلفن

: 86013598 (021), 09122838268

نمابر

:

تارگاه

: ilrjournal.ir

پست الکترونیک

: ilrjournal@outlook.com, info@ilrjournal.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، خ آرش مهر، خ 36، پ 19، واحد 4، کدپستی: 1445744936

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

74,407

دانلود یکساله

12,928