مشخصات نشــریه

نقد و نظر

نقد و نظر

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نقد و نظر

صاحب امتیاز

: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1062-8952

شاپا الکترونیک

: 2716-960X

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی

سردبیر

: حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی مبینی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31156913 (025), 09380559483

نمابر

: 31156912 (025)

تارگاه

: jpt.isca.ac.ir

پست الکترونیک

: naqdvanazar1393@gmail.com

نشانی

: قم، پردیسان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،طبقه همکف، اداره نشریات، کدپستی: 3715616159

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

19,453

دانلود یکساله

3,702