مشخصات نشــریه

فناوری در مهندسی هوافضا

فناوری در مهندسی هوافضا

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

فناوری در مهندسی هوافضا

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه هوافضا

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2676-4253

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فتح اله امی

سردبیر

: دکتر محمد طیبی رهنی

مدیر اجرایی

: دکتر محمد طیبی رهنی

تلفن

: 88366045 (021)

نمابر

: 88366045 (021)

تارگاه

: jtae.ari.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: شهرک قدس (غرب)، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان،خیابان پژوهشگاه هوافضا

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

42,120

دانلود یکساله

26,411