مشخصات نشــریه

فناوری در مهندسی هوافضا

فناوری در مهندسی هوافضا

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

فناوری در مهندسی هوافضا

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه هوافضا

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-4253

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فتح اله امی

سردبیر

: دکتر محمد طیبی رهنی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88366045 (021)

نمابر

: 88366045 (021)

تارگاه

: jtae.ari.ac.ir

پست الکترونیک

: jtae@ari.ac.ir

نشانی

: شهرک قدس (غرب)، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان،خیابان پژوهشگاه هوافضا

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

45,617

دانلود یکساله

29,738