مشخصات نشــریه

پژوهشنامه مطالعات مرزی

پژوهشنامه مطالعات مرزی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه مطالعات مرزی

صاحب امتیاز

: مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-4512

شاپا الکترونیک

: 2717-056x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: احمدعلی گودرزی

سردبیر

: عباس خورشیدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 81830742 (021)

نمابر

: 81830738 (021)

تارگاه

: bss.jrl.police.ir

پست الکترونیک

: dt_marzbani@police.ir

نشانی

: ایران، تهران، انتهای اتوبان همت غرب، جنب دانشگاه علوم انتظامی امین، بعد از مجتمع فرهنگی ورزشی الغدیر، ساختمان فرماندهی مرزبانی ناجا، طبقه دوم

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

62,876

دانلود یکساله

38,823