مشخصات نشــریه

رهیافت

رهیافت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

رهیافت

صاحب امتیاز

: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1027-2690

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر وحید احمدی

سردبیر

: دکتر اکرم قدیمی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88036144 (021)

نمابر

: 88061747 (021)

تارگاه

: rahyaft.nrisp.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، پلاک 9، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، کدپستی: 1435894461

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

63,787

دانلود یکساله

51,625