مشخصات نشــریه

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

پژوهشنامه بازرگانی

صاحب امتیاز

: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-0794

شاپا الکترونیک

: 2676-7767

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدرضا رضوی

سردبیر

: دکتر مهدی تقوی

مدیر اجرایی

: دکتر مهدی تقوی

تلفن

: 66934645 (021)

نمابر

: 66934645 (021)

تارگاه

: pajooheshnameh.itsr.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، ساختمان شماره 240

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

529,880

دانلود یکساله

274,720