مشخصات نشــریه

اسلام و مطالعات اجتماعی

اسلام و مطالعات اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

اسلام و مطالعات اجتماعی

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2345-5586

شاپا الکترونیک

: 2676-7783

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی

سردبیر

: حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا

مدیر اجرایی

: حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا

تلفن

: 31156909 (025)

نمابر

: 31156909 (025)

تارگاه

: jiss.isca.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: قم، پردیسان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،طبقه همکف، اداره نشریات، کدپستی: 3715616159

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

14,105

دانلود یکساله

18,698