مشخصات نشــریه

دانش آزمایشگاهی ایران

دانش آزمایشگاهی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دانش آزمایشگاهی ایران

صاحب امتیاز

: شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-3450

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مجتبی نسب

سردبیر

: دکتر رضا اسدی فرد

مدیر داخلی

:

تلفن

: (021) 63103452

نمابر

:

تارگاه

: ijlk.ir

پست الکترونیک

: info@ijlk.ir

نشانی

: تهران، خیابان ستارخان، خیابان شهید حبیب الهی، بلوار شهید متولیان، ابتدای بلوار شهید سیادت، پلاک 65

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

80,386

دانلود یکساله

38,648