مشخصات نشــریه

مهندسی ساخت و تولید ایران

مهندسی ساخت و تولید ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مهندسی ساخت و تولید ایران

صاحب امتیاز

: انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-504x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر غلامحسین لیاقت

سردبیر

: دکتر غلامحسین لیاقت

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88220216 (021)

نمابر

: 88220216 (021)

تارگاه

: www.iranjme.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، اتاق 18-4

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

23,819

دانلود یکساله

12,741