مشخصات نشــریه

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-112x

شاپا الکترونیک

: 2538-2527

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: لعیا الفت

سردبیر

: کامران فیضی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44737510 (021)

نمابر

:

تارگاه

: ims.atu.ac.ir

پست الکترونیک

: imj@atu.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید همت، بلوار دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

27,079

دانلود یکساله

18,120