مشخصات نشــریه

علوم آبزی پروری

علوم آبزی پروری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم آبزی پروری

صاحب امتیاز

: انجمن آبزی پروری ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-5351

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر باقر مجازی امیری

سردبیر

: دکتر ناصر آق

مدیر داخلی

:

تلفن

: 81032200 - 021

نمابر

: 81032319 - 021

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه سوم، اتاق 305

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

7,155

دانلود یکساله

12,218