مشخصات نشــریه

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

صاحب امتیاز

: وزارت ورزش و جوانان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-224X

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدرضا فضلی

سردبیر

: سید نصرالله سجادی

مدیر اجرایی

: سید نصرالله سجادی

تلفن

: 22662369 (021)

نمابر

: 22662369 (021)

تارگاه

: faslname.msy.gov.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان سایه، پلاک 4، ساختمان شماره 2

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

1,107,066

دانلود یکساله

459,885

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID