مشخصات نشــریه

نوآوری و ارزش آفرینی

نوآوری و ارزش آفرینی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

نوآوری و ارزش آفرینی

صاحب امتیاز

: جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2717-0454

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر منصور معظمی

سردبیر

: دکتر منصور معظمی

مدیر اجرایی

: دکتر منصور معظمی

تلفن

: 66495433 (021)

نمابر

: 66495433 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه ششم، اتاق 612

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

20,365

دانلود یکساله

9,048