مشخصات نشــریه

قانون یار

قانون یار

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

قانون یار

صاحب امتیاز

: دکتر بهنام اسدی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2538-3701

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر بهنام اسدی

سردبیر

: دکتر بهنام اسدی

مدیر اجرایی

: دکتر بهنام اسدی

تلفن

: 66979519 (021)

نمابر

: 66979519 (021)

تارگاه

: www.ghanonyar.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، میدان انقلاب، کارگر جنوبی، خیابان روانمهر، پلاک 152

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

168,231

دانلود یکساله

175,727