مشخصات نشــریه

مهارت آموزی

مهارت آموزی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مهارت آموزی

صاحب امتیاز

: سازمان فنی و حرفه ای کشور

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-2021

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر اصغر فیضی

سردبیر

: یداله مهرعلیزاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66583628 (021)

نمابر

: 66583628 (021)

تارگاه

: faslnameh.irantvto.ir

پست الکترونیک

: faslnameh@irantvto.ir

نشانی

: تهران، خیابان آزادی، نبش خوش جنوبی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، (معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت، دفتر پژوهش طرح و برنامه ریزی درسی)، کدپستی: 1345653868

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

166,438

دانلود یکساله

127,839