مشخصات نشــریه

آموزش و توسعه منابع انسانی

آموزش و توسعه منابع انسانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آموزش و توسعه منابع انسانی

صاحب امتیاز

: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 3277-2423

شاپا الکترونیک

: 2476-6488

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر اباصلت خراسانی

سردبیر

: دکتر کورش فتحی واجارگاه

مدیر داخلی

:

تلفن

: 81032228 (021)

نمابر

: 81032228 (021)

تارگاه

: www.istd.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، خیابان کریم خان، نبش خیابان دکتر عضدی، آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه، طبقه 2، واحد 220

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

48,506

دانلود یکساله

27,939