مشخصات نشــریه

بصیرت و تربیت اسلامی

بصیرت و تربیت اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

بصیرت و تربیت اسلامی

صاحب امتیاز

: دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی ترویجی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-5233

شاپا الکترونیک

: 2676-5241

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رضا دوستدار

سردبیر

: دکتر مجید معارف

مدیر داخلی

:

تلفن

: 81432618 (021)

نمابر

: 81432610 (021)

تارگاه

: init.jrl.police.ir

پست الکترونیک

: info.basirat@police.ir

نشانی

: ایران، تهران، بزرگراه کردستان، خیابان یاسمی غربی، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، دفتر مطالعات تحقیقاتی علوم اسلامی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، کدپستی: 1996713557

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

185,240

دانلود یکساله

110,926