مشخصات نشــریه

مکانیک سیالات و آیرودینامیک

مکانیک سیالات و آیرودینامیک

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

مکانیک سیالات و آیرودینامیک

صاحب امتیاز

: دانشگاه امام حسین (ع)

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2322-3278

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدرضا حسنی آهنگر

سردبیر

: دکتر محمد طیبی رهنی

مدیر اجرایی

: دکتر محمد طیبی رهنی

تلفن

: 74189196 (021)

نمابر

: 74189196 (021)

تارگاه

: www.fma.ihu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان باقرالعلوم

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

17,018

دانلود یکساله

9,338