مشخصات نشــریه

مطالعات رفتار سازمانی

مطالعات رفتار سازمانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات رفتار سازمانی

صاحب امتیاز

: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-1518

شاپا الکترونیک

: 3456-6452

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدعلی سرلک

سردبیر

: دکترشمس السادات زاهدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 77504928 (021)

نمابر

: 77507943 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از سه راه طالقانی، نبش میثاق 5، پلاک 296، واحد 8

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

81,510

دانلود یکساله

77,126