مشخصات نشــریه

بوم شناسی آبزیان

بوم شناسی آبزیان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

بوم شناسی آبزیان

صاحب امتیاز

: دانشگاه هرمزگان

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: زیست شناسی

شاپا چاپی

: 2322-2751

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مرتضی یوسف زادی

سردبیر

: احسان کامرانی

مدیر داخلی

: لیلا عبدلی

تلفن

: 09171570398

نمابر

:

تارگاه

: jae.hormozgan.ac.ir

پست الکترونیک

: l.abdoli2017@gmail.com

نشانی

: بندرعباس- کیلومتر 9 جاده میناب- دانشگاه هرمزگان- دانشکده علوم و فنون دریایی

نمایه

: زیست شناسی

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

35,059

دانلود یکساله

17,119