مشخصات نشــریه

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

صاحب امتیاز

: انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای بهداشت و ارتقای سلامت ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

:

شاپا الکترونیک

: 2345-3265

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد کمالی

سردبیر

: دکتر محمدحسین تقدیسی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 81032223 (021)

نمابر

: 88481062 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: info@ihepsa.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان کریم خان زند، نبش آبان شمالی، ساختمان علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 215، دفتر انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

217,148

دانلود یکساله

111,754