مشخصات نشــریه

مدیریت در دانشگاه اسلامی

مدیریت در دانشگاه اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مدیریت در دانشگاه اسلامی

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-5713

شاپا الکترونیک

: 2717-3828

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حجت الاسلام حبیب محمدنژاد

سردبیر

: حسن زارعی متین

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66498784 (021)

نمابر

: 66498784 (021)

تارگاه

: miu.nahad.ir

پست الکترونیک

: dislamic5@gmail.com

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان قدس و وصال، کوچه اسکو، پلاک 15، دفتر فصلنامه دانشگاه اسلامی، کدپستی: 1417833411

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

30,672

دانلود یکساله

16,773