مشخصات نشــریه

مجله علمی شیلات ایران (فارسی)

مجله علمی شیلات ایران (فارسی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله علمی شیلات ایران (فارسی)

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات شیلات ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-5998

شاپا الکترونیک

: 2322-5998

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد پورکاظمی

سردبیر

: دکتر عباس متین فر

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88381067 (021)

نمابر

:

تارگاه

: www.isfj.ir

پست الکترونیک

: isfj@ifro.org

نشانی

: میدان 7 تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، نبش خیابان غفاری، پلاک 5، موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور، 1588733111

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

388,551

دانلود یکساله

184,707