مشخصات نشــریه

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

صاحب امتیاز

: انجمن حسابداری و حسابرسی مدیریت

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-5785

شاپا الکترونیک

: 2322-4428

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر هاشم نیکو مرام

سردبیر

: دکتر هاشم نیکو مرام

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44050658 (021)

نمابر

: 44050659 (021)

تارگاه

: www.ifea-fr.com

پست الکترونیک

: info@imaa-fr.com

نشانی

: شهرک اکباتان، خیابان بیمه پنجم، نبش کوچه صلح پرور، پلاک 1، طبقه 3، واحد 6، کدپستی: 1393793417

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

85,828

دانلود یکساله

51,760