مشخصات نشــریه

مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران

مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران

صاحب امتیاز

: پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1682-3745

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حمیدرضا طیبی

سردبیر

: دکتر حمیدرضا صادق محمدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 77896688 (021)

نمابر

: 77453106 (021)

تارگاه

: ijece.org

پست الکترونیک

: info@IJECE.org

نشانی

: تهران، نارمک، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

245,181

دانلود یکساله

170,359