مشخصات نشــریه

شناخت اجتماعی

شناخت اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

شناخت اجتماعی

صاحب امتیاز

: دانشگاه پیام نور

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2322-3782

شاپا الکترونیک

: 2322-4312

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مجید صفاری نیا

سردبیر

: حسین زارع

مدیر اجرایی

: حسین زارع

تلفن

: 88903940 (021)

نمابر

: 88903940 (021)

تارگاه

: sc.journals.pnu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران،خیابان انقلاب، خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان سپند، ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور، طبقه سوم، اتاق 309، کدپستی: 1584668611

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

136,646

دانلود یکساله

80,740