مشخصات نشــریه

مطالعات زبانی و بلاغی

مطالعات زبانی و بلاغی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات زبانی و بلاغی

صاحب امتیاز

: دانشگاه سمنان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-9570

شاپا الکترونیک

: 2717-090x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: قدرت الله خیاطیان

سردبیر

: عصمت اسماعیلی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33654086 (023)

نمابر

: 33654086 (023)

پست الکترونیک

: rhetoricmail@semnan.ac.ir

نشانی

: سمنان، میدان دانشگاه، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله مطالعات بلاغی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

108,958

دانلود یکساله

99,371